Hva er den katalytiske omformeren

4

Hva er den katalytiske omformeren
En katalytisk omformer er en enhet som bruker en katalysator for å konvertere tre skadelige forbindelser i bileksos til ufarlige forbindelser. De tre skadelige forbindelsene er:
-Hydrocarbons VOCs (i form av uforbrent bensin, produserer smog)
-Kullmonoksid CO (er en gift for enhver luftpustende anima)
- Nitrogenoksider NOx (fører til smog og surt regn)

Hvordan fungerer katalysator
I en katalytisk omformer blir katalysatoren (i form av platina og palladium) belagt på en keramisk honningkam som er plassert i en lyddemperlignende pakning festet til eksosrøret. Katalysatoren hjelper til med å omdanne karbonmonoksid til karbondioksid (CO til CO2). Den omdanner hydrokarboner til karbondioksid (CO2) og vann. Det konverterer nitrogenoksidene tilbake til nitrogen og oksygen.


Posttid: 11-20-2020